miejsca

rok szkolny 2008/2009

Brak naboru wychowanków do Bursy Młodzieżowej - ze względu na niknące zainteresowanie młodzieży placówką